Tuyển dụng


Turinto tuyển dụng các vị trí với những cam kết chung:

  • Đảm bảo quyền lợi của nhân viên.
  • Môi trường Turinto luôn tạo cơ hội phát triển cho nhân viên.
  • Làm việc theo năng lực, càng làm tốt sẽ càng được hưởng lợi tức cao.
  • Luôn thân thiện, hòa đồng và hết mình tạo động lực cho nhân viên.
  • Luôn tránh tạo áp lực cho nhân viên. Dùng động lực để tăng thêm nhiệt huyết cho nhân viên.
  • Mức lương chuẩn với năng lực, và chắc chắn cũng được thỏa thuận từ trước.

Thường xuyên có đợt tuyển dụng để tìm ra những nhân tố có khả năng phát triển và phù hợp nhất.


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X