TAY SEN

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

TAY SEN

Sản phẩm thuộc bộ của sen tắm cầm tay. Bao gồm: bát sen và phần nối liền với bát dùng để cầm nắm khi sử dụng đó gọi là tay sen.

Thường được làm từ Inox304 hoặc đồng, chất lượng chuẩn và đảm bảo bền lâu. Tay sen phần giúp cho sản phẩm trở lên tiện ích và dễ sử dụng hơn.


Xem bản đồ của chúng tôi !
Nhắn tin cho chúng tôi !
Kéo rộng màn hình để xem sản phẩm rõ hơn !
Bật chức lại chức năng điều hướng !
X
X